Het voornaamste doel was voor mij een verdere verdieping en professionalisering in een het aanpakken van een aantal veiligheidsvraagstukken -en problematiek bij diverse high profile opdrachtgevers in de private sector. Tijdens de register opleiding Operational Security Profiling (OSP) leer je dat Predictive Profiling gericht is op het categoriseren van criminelen en terroristen in gedragsprofielen in relatie met bepaalde modus operandi. De opleiding stelt op een zeer kwalitatieve de manier de theorie van en gedachte achter de methodiek Predictive Profiling beschikbaar, maar stelt ook de juiste vragen en geeft inzichten in de handelswijze van Predictive Profiling, en heeft mij de handvatten aangereikt om de methodiek te implementeren bij onze opdrachtgevers. Je leert tijdens de opleiding afwijkend van gedrag herkennen en wanneer het afwijkend gedrag te benoemen als “verdacht” zonder dat er al sprake is van een verdachte in wettelijke zin. “Security Questioning” inzetten als middel blijkt aansluitend van grote waarde te kunnen zijn. Het vraagt om een proactieve in plaats van reactieve benadering. De diversiteit binnen de registeropleiding van mensen uit overheidsdiensten en particuliere beveiligingsorganisaties zorgt tevens voor praktische toepasbaarheid dat deze methodiek binnen de gehele veiligheidsketen. In mijn trainingen, zal ik waar daar het kan, het onderwerp Predictive Profiling uitdragen en cursisten die hier meer over willen leren, verwijzen naar deze opleiding.