Veel aandacht voor het individu

Onze docenten werken standaard met kleine groepen omdat dit heeft bewezen de beste resultaten voor de kandidaten op te leveren. Zo ontstaat er voldoende ruimte voor persoonlijke vraagstukken en het delen van ervaringen met de overige kandidaten.Uit onze opleidingsevaluaties blijkt dat dit door de kandidaten hoog wordt gewaardeerd. Bijkomend voordeel hiervan is dat het persoonlijke netwerk wordt uitgebreid, en het leren van- en met elkaar, boeiend en inspirerend wordt.

Ervaring

De docenten van Preventional behoren tot de grondleggers van de Predictive Profiling methodiek in Nederland. Met bijna een kwart eeuw ervaring in het opleiden en trainen van vele (security-) professionals op alle niveaus, garanderen wij dat je de profiling methodiek ook echt leren toepassen in de dagelijkse praktijk. In dat opzicht onderscheiden wij ons door een resultaat gerichte aanpak, waarvan wij uit eigen ervaring weten wat werkt. Profiling leer je van Profilers.

Predictive Profiling praktijkervaring - 25 jaar
Predictive Profiling implementatie - 5 jaar
Trainen / doceren - 25 jaar
Onderzoek & Analyse - 5 jaar
Coaching on the job - 15 jaar
Maatwerk & Incompany

Met onze maatwerk incompany opleidingen & trainingen, bieden wij de mogelijkheid om direct aan te sluiten op de behoeften van de organisatie, zowel qua inhoud als trainingsvorm.

Deze maatwerktrajecten komen vaak voort uit een grondige analyse van de opleiding en trainingsbehoefte. Soms is deze analyse al gemaakt en soms maken wij deze in co-creatie met onze opdrachtgever.

Wij werken dan altijd met een gestructureerde projectaanpak met concrete stappen, om tot een goed projectplan te komen. Wij helpen in dat verband ook graag mee aan het opstellen van Standaard Operationele Procedures (SOP’s), zodat de proactieve preventie aanpak, ook aansluit op de beleidsdoelstellingen.

Kennismaken met onze werkwijze of een offerte op maat? Mail ons gerust via [email protected].

CRKBO

Als opleider zijn wij geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.