Het voornaamste doel was voor mij een verdere verdieping en professionalisering in een het aanpakken van een aantal veiligheidsvraagstukken -en problematiek bij diverse high profile opdrachtgevers in de private sector. Tijdens de register opleiding Operational Security Profiling (OSP) leer je dat Predictive Profiling gericht is op het categoriseren van criminelen en terroristen in gedragsprofielen in relatie met bepaalde modus operandi. De opleiding stelt op een zeer kwalitatieve de manier de theorie van en gedachte achter de methodiek Predictive Profiling beschikbaar, maar stelt ook de juiste vragen en geeft inzichten in de handelswijze van Predictive Profiling, en heeft mij de handvatten aangereikt om de methodiek te implementeren bij onze opdrachtgevers. Je leert tijdens de opleiding afwijkend van gedrag herkennen en wanneer het afwijkend gedrag te benoemen als “verdacht” zonder dat er al sprake is van een verdachte in wettelijke zin. “Security Questioning” inzetten als middel blijkt aansluitend van grote waarde te kunnen zijn. Het vraagt om een proactieve in plaats van reactieve benadering. De diversiteit binnen de registeropleiding van mensen uit overheidsdiensten en particuliere beveiligingsorganisaties zorgt tevens voor praktische toepasbaarheid dat deze methodiek binnen de gehele veiligheidsketen. In mijn trainingen, zal ik waar daar het kan, het onderwerp Predictive Profiling uitdragen en cursisten die hier meer over willen leren, verwijzen naar deze opleiding.

Retsan Koers OSPManaging director van International Security Partners Duitsland, Backup Concept en persoonsbeveiliger

Ik ben de opleiding tot Operational Security Profiler gaan volgen omdat ik verdieping en verbreding zocht in de beveiligingsbranche. Het proactieve en actuele karakter van profiling spreekt mij aan en ben opzoek gegaan naar een geschikte opleider, deze heb in Preventional gevonden. Door de bevlogen manier van lesgeven door Bert van Pel en Thamara van Rijn is het erg leuk en leerzaam om te volgen. Ik ben met veel praktische en theoretische kennis naar huis gegaan, de opleiding heeft mijn geïnspireerd met deze methodiek verder te gaan. Terugkijkend naar mijn eigen beveiliger 2 opleiding, wil ik er voor pleiten dat een groot deel van deze kennis standaard tot de beveiliger 2 opleiding gaat behoren.

Jelte Post OSPBeveiliger

De registeropleiding OSP heb ik als zeer waardevol, boeiend en leerzaam ervaren. Mijn reden om aan deze opleiding deel te nemen is het uitbreiden van mijn kennis en vaardigheden met het oog op de toekomst. Wat ik persoonlijk belangrijk vond is dat de methodiek Predictive Profiling vrijwel in elke organisatie toepasbaar is en breed ingezet kan worden in tal van situaties. De methode heeft een echte meerwaarde binnen de veiligheidszorg. Het is een gedegen opleiding met veel interactie en praktische oefeningen. Hierdoor krijgt je een goed beeld van de toepassingsmogelijkheden van deze methodiek in de praktijk. De opbouw van de opleiding was erg goed en de uitleg van de docenten Bert van Pel en Thamara van Rijn was duidelijk en helder.

Wilco Vlaspoel OSPSecuritymedewerker / Particulier Onderzoeker

Ik heb deelgenomen aan de registeropleiding OSP van september 2016. Tijdens de 3-daagse opleiding wordt theorie afgewisseld met daaraan gekoppeld praktijkvoorbeelden. Op de laatste dag wordt ’s middags de theorie in de praktijk gebracht d.m.v simulatie met een praktijkcoach. Ik kan iedereen die werkzaam is in beveiligingsland deze training aanbevelen.

Wilmar Verbeek OSPBeveiligingsadviseur / Veiligheidskundige

Very interesting training. Should be provided to all operational level security officers as a basic training.

Eric Tromp OSPBusiness, Policies & Development - NV Elmar

Zeer interessant, enorme eye opener zeker toe te passen in de praktijk!

Guido Kibbelaar OSPDirecteur - Securitas Curaçao

Een vooruitstrevende en uitdagende manier van security!

Paul de Kloet OSPGeneral Manager - Securitas Curaçao

It did meet with all my expectations and I am eager to learn more!

Migalda Wernet OSPManager Security - Dr. Horacio Odubar Hospital

Very good and interesting training.

Dilip Ramrattan OSPManager Corporate Security Manager - Joley Holding

I am more aware of my surroundings.

Anastacio Baker OSPManager Quality Assurance St. Maarten Airport & Vice president Chamber of Commerce