Als docent in het speciaal basis- en voortgezet onderwijs, heb ik veel met afwijkend gedrag te maken. De opleidingen OSP en QPP zijn een meer dan waardevolle verrijking om afwijkend gedrag bij leerlingen te constateren. Door een andere niet-onderwijskundige invalshoek namelijk proactief op afwijkend gedrag letten, vaak non-verbaal, kun je veel zien en constateren waarmee dan erger kan worden voorkomen. Binnen het voortgezet onderwijs hebben zich afgelopen jaren diverse escalaties voorgedaan en ik ben ervan overtuigd dat wanneer de methodiek van predictive profiling was toegepast de ernst van de problematiek was gesignaleerd en het niet zo uit de hand had hoeven lopen. Bert en Thamara weten en kunnen naast het theoretisch kader en relevante praktijkvoorbeelden, met daarbij een gezonde dosis humor en acteertalent,de trainingsdagen naast het nuttige en leerzame het ook aangenaam maken.Kortom een ervaring rijker die ik niet had willen missen.